Rapporten

Overzichten en rapportages die volledig inzicht geven in alle activiteiten, met een helicopterview over het geheel en door snel en eenvoudig in te zoomen op details. SINTOM geeft de registraties visueel weer op de kaarten van uw gebouwen en terreinen. Met SINTOM sluiten uw rapportages naadloos aan op uw organisatie en de informatiebehoefte van de verschillende gebruikers.

  • Compliance: toon aan dat de activiteiten correct en volgens afspraak zijn uitgevoerd.

  • Toegankelijk: informatie is op verschillenden detailniveaus weer te geven en gebruikers kunnen
    makkelijk op details inzoomen.

  • Persoonlijk: per gebruiker instellen over welke overzichten en rapporten ze kunnen beschikken.

  • Actueel: nooit meer wachten op een rapport, direct en volledig inzicht. Real-time.

  • Proactief: automatische verzending naar de juiste personen op vooraf vastgestelde momenten.

  • Flexibel: pas rapporten aan naar wens en maak ad-hoc rapporten.

  • Schaalbaar: aanpasbaar aan de specifieke behoefte van kleine en grote organisaties.

  • Exporteren: informatie en gegevens zijn beschikbaar voor uw eigen analytics tools via de API

Vraag een gratis Quick Scan aan

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om uw werkwijze te professionaliseren?

Met een QuickScan beoordelen wij uw huidige organisatie en identificeren wij kansen om uw werkwijze te professionaliseren.

Wij laten u zien hoe u met SINTOM door registratie en glasheldere rapportage meer grip krijgt op uw werkprocessen. Met compliance, kostenbeheersing en een verbeterde klantervaring als resultaat.’