Facilitaire diensten

Service Management Systeem

Facilitair

  •  Aansturing werkzaamheden

  • Controle voortgang

  • Melding en opvolging technische dienst en hard service

  • Incidenten, meldingen en escalatiemanagement

  • Inspectierondes

  • Brandblusapparatuur en AED-inspectie, BHV

  • Receptie, pakketaanname en uitleenadministratie
     

Service Management Systeem
We investeren graag in veiligheid, maar wat krijgen we daarvoor terug? Een vraag die menig directie zich stelt. Immers, men wil de werkzaamheden ongestoord laten verlopen, de risico’s zoveel mogelijk beperken en de kans op aansprakelijkheid minimaliseren.

Als facilitair manager heeft u veel taken die u inzichtelijk wilt maken. Niet alleen om de directie te infomeren maar ook om toekomstige schades te voorkomen.

Met SINTOM werken de mensen verantwoordelijk voor de beveiliging, gebouwenbeheer en services als een team, waarin taken worden gecombineerd en ze zo ook rendabeler maakt.

Vraag een gratis Quick Scan aan

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om uw werkwijze te professionaliseren?

Met een QuickScan beoordelen wij uw huidige organisatie en identificeren wij kansen om uw werkwijze te professionaliseren.

Wij laten u zien hoe u met SINTOM door registratie en glasheldere rapportage meer grip krijgt op uw werkprocessen. Met compliance, kostenbeheersing en een verbeterde klantervaring als resultaat.’