Portal en Mobiel

SINTOM PORTAAL

Planning & dispatch
In SINTOM worden taken toegewezen aan een medewerker op basis van klantafspraken en locatiegegevens.
Dit gebeurt planmatig voor een efficiënte taakuitvoering met de mogelijkheid om dat flexibel en real time aan te passen in geval van incidenten of gewijzigde omstandigheden.

Voortgang
SINTOM bewaakt of de medewerkers de volgens protocol verplichte rapportages op tijd opleveren en de automatische mailservice zorgt voor de vlekkeloze verspreiding naar de aangewezen functionarissen.
Rapportages kunnen flexibel voor een medewerker, team, locatie of anderszins kunnen worden samengesteld, zoals rapport notificatie en periodieke verzamelrapportages.

Communicatie berichten
Via de portal kunt u berichten en instructies naar individuele medewerkers of groepen sturen. Eenmalig of volgens een vast schema waarbij u uitzonderingen kunt maken bij eenmalige gebeurtenissen of bijvoorbeeld op feestdagen.
Het systeem registreert via de app of medewerkers de berichten hebben gelezen en u kunt er een verzoek aan koppelen om het door de medewerker voor gelezen af te vinken.
Geen oncontroleerbare communicatie meer met geeltjes, via mail, SMS of WhatsApp verkeer. Zeker weten dat het gelezen is en wordt opgevolgd.

Samenwerken
Prioriteiten kunnen veranderen, bijvoorbeeld ten gevolge van een incident of vanuit de planning. Als een geplande taak door een collega wordt overgenomen en afgemaakt, dan heeft deze inzicht in wat er eerder al is gedaan en gerapporteerd naar de klant, collega’s onderling of naar het management.

Dat geldt ook voor gezamenlijke taken waaraan meerdere medewerkers kunnen werken. Hiermee wordt een vlekkeloze samenwerking bevorderd, zonder fouten, misverstanden en dubbel werk.

SINTOM MOBIELE app

BETROUWBAAR en GEBRUIKSVRIENDELIJK. ALTIJD en OVERAL!

De mobiele SINTOM app is ontworpen voor betrouwbaarheid en gebruiksgemak in de dagelijkse praktijk.
Zonder zoeken beschikken over de juiste informatie – automatisch aangepast aan locatie, tijdstip en uit te voeren taak – en zonder onnodige administratieve handelingen.

Of het nu gaat om geplande taken, inspecties en controles of ad-hoc situaties, de eenvoudig te bedienen SINTOM app geeft medewerkers inzicht in de uit te voeren werkzaamheden.
Bij actuele prioriteiten is men in staat om direct en ter plekke de voortgang te registreren en incidenten of waarnemingen te melden.

Altijd en overal
SINTOM onderscheidt zich van andere oplossingen doordat de registratie zowel real time als offline plaats vindt.
Medewerkers beschikken over de nodige informatie en kunnen altijd doorwerken, ook als er geen mobiel GSM/GPRS netwerkbereik beschikbaar is.

Track & Trace
De verplaatsingen van medewerker kan automatisch worden vastgelegd door middel van de GPS- positie met een timestamp.
Dit geeft inzicht in de richting waarin de medewerker zich beweegt en de snelheid. Ideaal voor mobiele surveillance maar ook voor de veiligheid bij verplaatsingen op grotere locaties en terreinen.

Een uit te voeren taak is gekoppeld aan een locatie op een terrein of in een gebouw.
Aan de hand van de GPS-locatie voorziet de app de medewerker over de ter plekke benodigde informatie, en na uitvoering meldt de medewerker de taak gereed en legt bijzonderheden vast via de app. De app registreert automatisch de exacte NFC-Tag en/of optioneel de GPS-locatie en het tijdstip.

Een uit te voeren taak is gekoppeld aan een locatie op een terrein of in een gebouw. De medewerker scant de op locatie aangebracht NFC-tag of barcode voor een waterdichte en volledige registratie, meld de taak gereed en voert bijzonderheden in op de app. Dit vereenvoudigt de registratie en u weet u exact op welke plek en verdieping de gebeurtenis plaats vond.

ccTM, control center Telemachus
De medewerker ontvangt via de app of SMS een bericht dat de uursmelding moet worden gedaan (conform de CAO).

De medewerker doet de uursmelding via de SINTOM-app of via een telefonische melding.

Als de melding te laat of niet plaats vindt wordt volgens het escalatie protocol gewaarschuwd. Het opschalingsprotocol treedt automatisch in werking.

Meerderen personen of hulpdiensten kunnen zo worden gewaarschuwd.

Voor iedere activiteit is een afwijkend protocol instelbaar.

Registatie
De SINTOM app gebruikers rapporteren snel en begrijpelijk doordat SINTOM kan werken met standaard rapportageregels.
Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen en aanvullingen te doen.

Vraag een gratis Quick Scan aan

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen om uw werkwijze te professionaliseren?

Met een QuickScan beoordelen wij uw huidige organisatie en identificeren wij kansen om uw werkwijze te professionaliseren.

Wij laten u zien hoe u met SINTOM door registratie en glasheldere rapportage meer grip krijgt op uw werkprocessen. Met compliance, kostenbeheersing en een verbeterde klantervaring als resultaat.’